Paweł Joachimiak

Szef zespołu projektowego i pozyskiwanie dotacji

Piotr Lenartowicz

Organizacja szkoleń, public relations: strona www, portale społecznościowe

Piotr Golański

Współpraca i projekt związany z „Militariami”

Bernard Piechota

Konsultacje i opieka prawna

Jakub Tomczyk

Współpraca z Radą Osiedla i projekt „Flower Box”

Tomasz Zarychta

„Oboźny” fundacji
planowanie działań i ich koordynacja